مقالات

اثرات روغن ماهی در طی حاملگی

 

اثرات ماهی و روغن ماهی در طی حاملگی

 

ماهی یا روغن ماهی بعلت داشتن اسیدهای چرب غیر اشباع امگا-3 یکی از اجزاء ،مهم رژیم غذایی سالم،بخصوص در زمان بارداری و شیردهی میباشد.

گرچه عمدتاً توصیه میشود که زنان در این دوران بهتر است از ماهی استفاده کنند چون علاوه بر اسیدهای چرب  ضروری امگا-3 منبع بسیار خوبی از سایر مواد مغذی نیز میباشد که برای سلامت ،مفید هستند اما سه نکته حائز اهمیت وجود دارد :

اولاً برخی از خانم ها در دوران بارداری نمی توانند طعم و مزه هیچ نوع ماهی را تحمل کنند. بهمین علت ماهی مصرف نمی کنند.

ثانیاً حداقل دو وعده ماهی در هفته لازم است تا مقدار اسیدهای چرب ضروری امگا-3 مورد نیاز بدن را تامین کند.

ثالثاً تمام انواع ماهی ها از نظر نوع و مقدار اسیدهای چرب یکسان نیستند.ماهی های ماکرل ، آزاد ،قزل آلا ، شاه ماهی (هرینگ )، ساردین و آنچووی(ماهی کولی ) سرشار از اسیدهای چرب امگا-3 میباشند و متخصصین تغذیه مصرف دو وعده ماهی در هفته که حداقل یک وعده آن حاوی انواع فوق الذکر باشد را توصیه میکنند اما بالعکس مصرف برخی ماهی ها در دوران بارداری (یا حتی قبل از بارداری ) و در طی شیر دهی توصیه نمیشود مثل کوسه ماهی ،شمشیر ماهی و مارلین ،همچنین میزان مصرف ماهی تن نیز باید کاهش یابد(نباید بیش از 140 گرم یا بیشتر از دو قوطی متوسط تن درهفته مصرف نمایند ).

 بهمین علت در این مقاله بر آنیم تا از فواید روغن ماهی در حاملگی و شیردهی بیشتر بدانیم.

سوال اول: آیا نمیتوان اسیدهای چرب ضروری امگا-3 مورد نیاز دوران بارداری و شیردهی را از منابع غذایی غیر از ماهی یا روغن ماهی تامین کرد؟

اسیدهای چرب ضروری که از آن بعنوان جزء مهم رژیم غذایی دوران بارداری و شیردهی نام برده شده است اسیدهای چرب غیراشباع  زنجیره بلند  میباشند . گر چه نوعی از اسیدهای  چرب امگا-3 در برخی روغنهای گیاهی مثل روغن کتان، گردو وروغن منداب(