محصولات

روغن سويا سالج

روغن سویا دارای مقام اول از لحاظ میزان تولید در دنیا می باشد .

روغن سویا با سهمی حدود ۲۹% کل روغن های گیاهی تولیدی ، دارای مقام اول از لحاظ میزان تولید در دنیا می باشد . روغن سویا حاصل اتحصال روغن از دانه کامل سویا بوده ، از خصوصیات این روغن کم بودن مقدار اسیدهای چرب اشباع (۱۵%) و بالا بودن اسیدهای چرب غیر اشباع ( ۶۱% اسیدهای چرب چند غیراشباع و ۲۴% اسیدهای چرب تک غیراشباع ) می باشد . علاوه بر مصارف خانگی ، از روغن سویا در تهیه انواع فرمولاسیون های مواد غذایی نظیر سس سالاد ، مارگارین ، مایونز و... نیز استفاده می شود .

محصولات